با برگزاری مراسم افتتاحیه در دانشگاه هاروارد

منتخبین اولین دوره فستیوال سوآرت معرفی شدند 

مراسم افتتاحیه فستیوال هنری-اجتماعی سوآرت جمعه شب، سوم ماه می ۲۰۱۹ در دانشگاه هاروارد و با حضور جمعی از هنرمندان و دانشگاهیان برگزار و منتخبین اولین دوره این فستیوال، از سوی هیات داوران معرفی شدند.

این مراسم با سخنرانی لورن مونتاگو Lauren Montague مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد آغاز به كار كرد. پژمان تهوری موسس گالری هنری تاچ و مدیر فستیوال سوآرت نیز در تشريح اهداف فستيوال سو آرت گفت: شـهروندان در هـر موقعیـت اجتماعـی، بـا مشـارکت در پـروژه هـای مدنـی، هنـری و فرهنگـی مـی تواننـد شـکل جدیـدی از اجتمـاع را ایجـاد کننـد کـه در آن فاصلـه هـا کمتـر و پیوسـتگی و یکـی شـدن هـای بیشـتری حاصـل گـردد. خصوصـا در جامعـه متکثـر ایـران کـه بـه لحـاظ زبانـی، قومـی، دینـی و مذهبـی از تنــوع زیــادی برخــوردار اســت. از ایــن رو هــدف ســوآرت، جلــب مشــارکت مدنــی هنرمنــدان و مخاطبــان، و تبدیــل آن بــه یــک ســرمایه اجتماعـی، بـرای شـکل دهـی بـه جامعـه ای تحـول یافتـه بـود.

محمود کریمی حکاک عضو هیات داوران فستیوال سوآرت دیگر سخنران مراسم افتتاحيه بود که به تشریح مراحل تولید فیلم‌های کوتاه این دوره از فستیوال پرداخت.

در ادامه جشنواره فیلم‌های «ایرانشهر» ساخته مهدی کامرانی‌راد و ماری موسی، «آزادی» اثر آرزو، «تاریخ مختصر یک خانواده محترم» اثر از اقلیت‌های دینی، «زیر قدم‌های ما» اثر مهشید مطهر، ‌«رژه لب» اثر مصطفی راهگشای به نمایش در آمدند.

در بخش هنرهای تجسمی آثاری از فاطمه حیدرپور، بابک جواهرپور، پرستو کرمانی نسب، شیما نجفی، کاوه سیستانی، منیر خدیویان، مهشید میرزایی، سعیده حاجیانی، سحر خسروی، اسماعیل تجارتی، آناهیتا بنی اسدی، ندا عزیزی، هوریه هاشمی،‌ مهری پوربزرگ لنگرودی، فریبا فرزانفر، خبات نودینان، سید محسن پورمحسنی شکیب،‌ ساعده همه کش، مهرداد، لیلی نکوکار،‌ پریسا شفیقی،‌ میلاد کریمیان، فاطمه امانی راد، فاطمه مظفری، مریم لوری،‌ الناز کریمی، فریبا دارابی منش، فائزه حیاتی،‌ محبوبه میرزایی،‌ سارا یوسفی،‌ بهناز بهرامی و مهیا فرحبخش به نمایش درآمده است.

parallax background
برگزیدگان فستیوال سوآرت ۲۰۱۹

هیات داوران در بخش فیلم‌کوتاه از میان آثار راه یافته به فستیوال فیلم «رژه لب» اثر مصطفی راهگشای را به عنوان بهترین فیلم برگزیدند.

همچنین هیات داوران در بخش هنر‌های تجسمی تابلوی As If اثر فاطمه حیدرپور را به عنوان اثر برگزیده معرفی کردند.

در بخش آرا مردمی، فیلم‌ «زیر قدم‌های ما» ساخته مهشید مطهر توانست بیشترین آرا مخاطبان را از آن خود کند.

تابلو «مرا نگاه کن» اثر ساعده همه کش (باران) نیز توانست بیشترین آرا مردمی را در بخش هنر‌های تجسمی از آن خود کند.

آیریس ان گرنت، ٰIris Anne Grant، نادر رفوگران، محمود کریمی حکاک و ویلیام اوبرست William Oberst اعضای هیات داوران فستیوال هستند.

 
 

گالری تصاویر