فستیوال:

هنر، اقلیت ها و تغییرات اجتماعی

سو-آرت، اولین فستیوال هنری خود را با تمرکز بر مسائل اقلیت ها در ایران برگزار می کند. این فستیوال با انتخاب ۳۰ اثر برگزیده از میان آثار دریافتی در حوزه های نقاشی، کارتون، عکاسی، طراحی و گرافیک و انتخاب ۱۰ فیلم کوتاه، بصورت مجازی و فیزیکی در زمستان سال ۹۷ برگزار می شود.


شرکت در فستیوال شرکت در دوره آموزشی فیلم سازی
“So-Art” (Social Art) is an artistic club aiming at bringing together young artists who are interested in social issues and social change. Recognizing the impact of artists on society, So-Art utilizes the unique ability of artists to serve society by elevating its culture.

منابع آموزشی