دوره آموزشی: فیلم کوتاه، اقلیت ها و تغییرات اجتماعی

پرسشنامه‌ی مقدماتی

دانشجوی گرامی،
تکمیل این پرسشنامه به طور متوسط ۱۰ تا ۲۰ دقیقه طول خواهد کشید. پاسخ شما به این پرسش‌ها برای بهبود و ارزیابی این دوره آنلاین مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لطفآ با دقت پاسخ دهید.

 
 

لطفاً سطح آگاهی خود را در حوزه‌های زیر ارزیابی کنید:

لطفا با دقت به پرسش های زیر پاسخ دهید: